KŁOKOCIN

Wesołych Świąt

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość.
 By stały się źródłem wzmacniania ducha.


Rada i Zarząd Dzielnicy

 
Po raz drugi mieszkańcy Rybnika będą mogli zdecydować o realizacji części budżetu miasta na pomysły i projekty obywatelskie.
Na zadania w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczono w sumie 2 mln zł, z podziałem na poszczególne dzielnice. Kwoty dla danej dzielnicy, wzorem lat ubiegłych uzależnione są od liczby mieszkańców. 

Więcej…

 
Około 60 osób wysłuchało sprawozdania z działalności Rady i Zarządu Dzielnicy Kłokocin ,które zreferował Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zygmunt Kula podczas spotkania sprawozdawczego, które odbyło się w naszej dzielnicy w dniu 24.03.2014r. o godzinie 18.00 w sali OSP Kłokocin.

Więcej…

 
„Wędrujący Baran" pod takim tytułem ukazał się nowy tomik wierszy ks. Andrzeja Gruszki, który w całości jest poświęcony różnym aspektom posługi, a może w głównej mierze życiu" w naszym wiosko-mieście. Jest to kłokociński tomik poezji, który przynosi kilkadziesiąt wierszy będących wykładnią zarówno bardzo osobistych doświadczeń, jak i refleksji nad przemijaniem, miłością, sensem istnienia. 

Więcej…

 

Rada i Zarząd Dzielnicy zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie sprawozdawcze które odbędzie się w dniu 24.03.2014r. o godzinie 18.00 w sali OSP Kłokocin. W trakcie spotkania, w którym udział wezmą także przedstawiciele władz miasta, podsumowywana będzie działalność Rady i Zarządu Dzielnicy.

 

Oddać ci wszystko: każdy sen i drgnienie,
Każdy nerw ciała, każdy ruch i krok!
Przeszłość - to tylko o tobie wspomnienie,
Przyszłość - to tylko twój najświętszy wzrok!

Oddać ci wszystko, każde pulsu tętno
I grosz ostatni, i ostatek sił,
Trwonić dla ciebie swą młodość namiętną
Znaczyć ci drogę - krwią serdeczną z żył!

Zaprzeć się! Bluźnić! Z Judaszem paktować!
Żwir na twej drodze w miękki piasek gryźć!
Natchnioną wiarą zakrzyczeć: "Ach prowadź!"
Gdy mi na własną zgubę każesz iść!

A potem - oddać ci ostatnie tchnienie
Skonać spokojnie, wiernie u twych nóg
I wstecz spojrzawszy wierzyć niewzruszenie,
Że tak - za Ciebiem tylko umrzeć mógł. 

J.Tuwim

Wszystkim Naszym Paniom w dniu ich święta z wyrazami szacunku
Rada i Zarząd Dzielnicy

 
Reklama
Cytat dnia
Chleb otwiera każde usta.
Kalendarz